Välkommen till Excellent Redovisning i Ale AB!

En personlig redovisningsbyrå som riktar sig till små och medelstora företag. Som kund avgör du helt och hållet vad du vill ha hjälp med. En del kunder sköter vi helheten åt medan andra vill göra en del själva.

Vi tillhandahåller alla nödvändiga ekonomi- och löneprogram som behövs för att hantera alla tjänster om så önskas. Företrädesvis använder vi Visma e-ekonomi där kunden och vi har ett samarbete. Du som kund väljer vilka delar du vill sköta - exempelvis fakturering och vi sköter resten.

Underlagen kan skickas både digitalt och/eller i pappersform - det som passar dig som kund bäst.

Vi åker också ut och hjälper till på plats, om det fungerar bättre för er.

Du som kund är hjärtligt välkommen till oss på kontoret så att vi tillsammans kan gå igenom till exempel balans- och resultatrapporterna. Du kan ställa frågor och vi kan planera för framtiden. Vi tror på personliga möten!

Tjänster

Löpande bokföring, periodiseringar, avskrivningar, automat-konteringar mm - enligt de önskemål du som kund önskar, för att varje månads siffror ska vara så rättvisande som möjligt.

Om vi har fullmakt till företagets bankkonto, så kan vi hjälpa till med leverantörsbetalningar, löneutbetalningar och övriga överföringar. Vi tar även fram inbetalningsunderlag från era kunder så att kundreskontran hålls uppdaterad.

Löpande lönehantering, utbetalning av löner, kontroll och bokning av semesterlöneskuld, semesterårsavslut. Rapportering till exempelvis Fora.

Balans- och resultatrapporter, moms- och arbetsgivardeklarationer samt kvittenser från skatteverket mm. Återrapporteringen sker utefter de önskemål du som kund har - veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.

Vid räkenskapsårets slut upprättar vi bokslut och om det krävs - årsredovisning. Vi håller kontakten med eventuell revisor och hjälper till med att skicka efterfrågat material för granskning.

Vi upprättar deklarationer till alla bolagsformer samt till privatpersoner.

De flesta av våra kunder väljer att fakturera själva och kan göra det antingen i det molnbaserade ekonomisystemet Visma e-ekonomi eller i ett annat eget system.

Om ni ger oss fullmakt som deklarationsombud hos Skatteverket kan vi hålla löpande kontroll över företagets skattekonto samt upprätta moms- och arbetsgivardeklarationer elektroniskt. Vi kan också ombesörja inbetalning till skattekontot.

Om oss

Jag har en mångårig och bred bakgrund som redovisningsekonom inom både tillverkande industri och tjänsteföretag.

Min svärson startade en liten snickeri-firma år 2015 och bad mig att hjälpa till med hans bokföring vilket var i väldigt blygsam omfattning till att börja med. När andra nystartade firmor började efterfråga mina tjänster och svärsonens firma växte, var det dags att ta steget att starta min redovisningsbyrå och säga upp min anställning som redovisningsekonom. Året var 2016 och förutom några mindre kunder som jag arbetade med på hemmaplan, så fick jag uppdrag ute hos kunder i lite olika perioder och omfattning.

Idag sitter jag på ett kontor i Nol, 2,5 mil norr om Göteborg och sköter de flesta kunderna därifrån. Men jag åker också ut till ett par kunder och jobbar hos dem på plats.

Kontakt